ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมร้อยคนร้อยดวงใจร้อยควา ...

"ทำความดีสร้างค่าความเป็นคน ยามขัดสนเราให้แลกเป็นส

อ่านข่าวต่อ

ปรับปรุงโครงสร้างและซ่อมแซมบ้า ...

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย เครื่อง

อ่านข่าวต่อ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วน

อ่านข่าวต่อ

รับรางวัลโล่เกียรติคุณ "ศิษย์เ ...

วันที่ 29 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

อ่านข่าวต่อ

สัมภาษณ์รายการ คุณธรรม คุณ ทำ ...

วันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 ณ สถานีวิทยุกระจายเ

อ่านข่าวต่อ

ร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแ ...

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายวินัย เครื

อ่านข่าวต่อ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภ ...

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นายวินัย เครื่องไ

อ่านข่าวต่อ

การประเมินผลการพัฒนา หนึ่งตำบล ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวินัย เคร

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมวงค์ ศร

อ่านข่าวต่อ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อ ...

ระหว่างวันที่ 15 -17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติเ ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น.กลุ่มพัฒนาสตรี

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความ ...

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวินัย เครื

อ่านข่าวต่อ