ข่าวประชาสัมพันธ์   

ลิงก์เชื่อมโยง ระบบ E-GP

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี

แผนป้องกันการปราบปรามทุจริต

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลการปฏิบัติงานประจำปี

ติดตามและประเมินผลแผนฯ

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี(ข้อบัญญัติ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ/กฎหมาย

ระบบควบคุมภายใน

งานตรวจสอบภายใน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระเบียบขอเข้าศึกษาดูงาน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ผลการตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท.

ผลการดำเนินงานประจำปี ITA

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร(KM)

ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล

กองทุน สปสช./สาธารณสุข

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

FACEBOOK อบต.หัวง้ม

จดหมายข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

นวัตกรรมการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

มอบอำนาจของนายก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

การประเมินความเสี่ยง

ช่องทางการตอบฯ (EIT)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ

เอกสารแนบศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประชุมประจำเดือน

ข้อบัญญัติอื่น ๆ

ประกาศเรียกประชุมสภา ประจำปี 2562

เจตจำนงฯ ในการต่อต้านการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

e-service

ผู้นำชุมชนตำบลหัวง้ม

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจการสภา

งานพัฒนาชุมชนตำบลหัวง้ม

วัฒนธรรมตำบลหัวง้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บบอร์ด

กระดานถามตอบสำหรับ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ข้อมูลทั่วไป แนะนำติชม แจ้งร้องเรียน สนทนาทั่วไป สามารถแลกเปลี่ยน ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ข้อมูลทั่วไป แนะนำติชม แจ้งร้องเรียน สนทนาทั่วไป ได้ที่นี่ค่ะ แวะมาพูดคุยกันได้นะคะ

หัวข้อ

ตอบ / อ่าน

ลงวันที่

lว็บคๅสิโน สล็oต และxวยoอนไลน์อันดับ1 0 / 127 25 พ.ย 65
ซีรี่ย์ฝรั่ง 0 / 141 27 ต.ค 65
ซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดี 2565 0 / 150 1 ต.ค 65
สอบถามการสอบพนักงานจ้าง 0 / 227 6 มิ.ย 65
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ 0 / 215 2 มิ.ย 65
สอบถามเรื่องการเสียภาษี 2 / 278 2 มี.ค 65
ขอสอบถามว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเปิดเรียนเมื่อไหร่ค่ะ 1 / 251 1 มี.ค 65
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 / 371 14 พ.ค 64
ภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 / 375 4 พ.ค 64
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 / 410 20 ม.ย 64

ปางควายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 (ดู:413)
ศูนย์วัฒนธรรม (ดู:901)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม (ดู:865)
ธนาคารความดี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม (ดู:950)
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม (ดู:1132)